ข่าวกิจกรรมเรื่อง:

ประกวดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับ เงิน ปี 1 (15 ก.ค.2562)

2019-07-18 13:57:44 ( อ่าน 569 ครั้ง )ประกวดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา

เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับ เงิน ปี 1

ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562    ระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2562

อาคาร 4 IMPACT FORUM เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ( HALL 9 เดิม)

 

โดยมีรายชื่อนักเรียนผู้นำเสนอและจัดบูทแสดงผลงาน ดังนี้

1. นางสาวฐิติรัตน์ วันเสาร์

2. นางสาววิภาวี ภิลัยวรรณ์

3. นางสาวกิตตยา แก้วขาว 

4. นางสาวจิราภา ตั้งใจ 

5. นางสาวจริยา ทองเงิน

6. นายอานนท์ ราชโคตร

7. นายวรุฒน์ คุ้มทรัพย์

8. นางสาวจันทมญช์  เครือแก้ว

9. นายภูมิพิพัฒน์ มากบำรุง

 

 

Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image