นักเรียนคนเก่ง ว.ศ.
26 ธ.ค. 2564

อบรมยุวประชาธิปไตยออนไลน์ ( อ่าน 1110 ครั้ง )

26 ธ.ค. 2564

อบรม เส้นทางสานฝัน นักธุรกิจรุ่นเยาว์ ( อ่าน 1008 ครั้ง )

31 มี.ค. 2563

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) ( อ่าน 1031 ครั้ง )

30 มี.ค. 2563

Successful completion of the AI for Oceans - Hour of Code (Code.org) ( อ่าน 1196 ครั้ง )

18 มี.ค. 2563

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2563 ( อ่าน 1058 ครั้ง )

8 ก.พ. 2563

การแข่งขันการตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ ครั้งที่ 5 TEOC 5 ( อ่าน 1037 ครั้ง )

7 ก.พ. 2563

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ( อ่าน 1062 ครั้ง )

3 ก.พ. 2563

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ครั้งที่ 17 ( อ่าน 977 ครั้ง )

21 ธ.ค. 2562

กิจกรรมศิลปหัตถกรรมานักเรียน ระดับ ชาติ ภาคเหนือ ประจำปี 2562 จังหวัด สุโขทัย ( อ่าน 908 ครั้ง )

8 พ.ย. 2562

PTTEP English Quiz 2019 ( อ่าน 907 ครั้ง )

17 ก.ย. 2562

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปี 2562 ระดับ สพม.40 กลุ่ม 1 ( อ่าน 883 ครั้ง )

9 ส.ค. 2562

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท วอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ( อ่าน 916 ครั้ง )

8 ส.ค. 2562

รายชื่อเกียรติบัตร ผู้ชนะการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน และการแสดงพิธีเปิดอาเซียน ( อ่าน 928 ครั้ง )

7 ส.ค. 2562

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี ประจำปี 2562 ( อ่าน 910 ครั้ง )

6 ส.ค. 2562

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท ฟุตซอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ( อ่าน 897 ครั้ง )

1 ส.ค. 2562

นักเรียนได้รับการคัดเลือกผลงานเขียน และภาพปกหนังสือเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ( อ่าน 919 ครั้ง )

17 ก.ค. 2562

เกียรติบัตร นักเรียนผู้มีจิตอาสาทำการแสดงขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 ( อ่าน 949 ครั้ง )

14 ก.ค. 2562

นายวรพล แหยมแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ( อ่าน 895 ครั้ง )

3 ก.ค. 2562

กิจกรรม Reunion เยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 สัญจร ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย สถาบันการสร้างชาติ ( อ่าน 900 ครั้ง )

2 ก.ค. 2562

นักเรียนผู้มีจิตอาสา ช่วยเหลืองานโรงเรียน (งานพลศึกษา) ( อ่าน 890 ครั้ง )

29 มิ.ย. 2562

ชนะการประกวด Phetchabun Young Smart ASEAN ร่วมการเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฯ ( อ่าน 892 ครั้ง )

26 มิ.ย. 2562

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงาน“มหกรรม อย.น้อย ปี 2562” ( อ่าน 912 ครั้ง )

20 มิ.ย. 2562

นักเรียนผู้เข้าร่วมการจัดแสดงผลงาน การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพ ( อ่าน 901 ครั้ง )

13 มิ.ย. 2562

เกียรติบัตร รางวัลพานไหว้ครู ประจำปี 2562 ( อ่าน 893 ครั้ง )

13 มิ.ย. 2562

เกียรติบัตร นักเรียนผู้มีจิตอาสาทำกิจกรรมโรงเรียน เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปี 2562 ( อ่าน 898 ครั้ง )

25 เม.ย. 2562

ขอแสดงความยินดีที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ระบบ TCAS รอบที่ 2 ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) ( อ่าน 892 ครั้ง )

13 เม.ย. 2562

ขอแสดงความยินดีที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ระบบ TCAS รอบที่ 2 ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) ( อ่าน 901 ครั้ง )

12 เม.ย. 2562

ขอแสดงความยินดีที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ระบบ TCAS รอบที่ 2 ประจำปี 2562 ( อ่าน 902 ครั้ง )

31 มี.ค. 2562

ผู้ที่ได้คะแนน ONET ระดับ ม.6 ในแต่ละรายวิชาสูงสุดในโรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 904 ครั้ง )

29 มี.ค. 2562

ได้รับการคัดเลือกไปในระดับประเทศ เยาวชนนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ( อ่าน 888 ครั้ง )

27 มี.ค. 2562

รางวัลชนะเลิศ จนได้เข้ารอบไปในระดับประเทศ กิจกรรมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ( อ่าน 898 ครั้ง )

25 มี.ค. 2562

กิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย ปี 2562 ( อ่าน 895 ครั้ง )

24 มี.ค. 2562

ลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ในวันเลือกตั้ง ส.ส. เขตอำเภอวังโป่ง ( อ่าน 909 ครั้ง )

23 มี.ค. 2562

ผู้ที่ได้คะแนน ONET ระดับ ม.3 ในแต่ละรายวิชาสูงสุดในโรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 902 ครั้ง )

9 มี.ค. 2562

กิจกรรม TO BE NUMBER ONE CAMP 22 ( อ่าน 901 ครั้ง )หน้าแรก | | 1 | | หน้าสุดท้าย


ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียน