ข่าวกิจกรรม
นิเทศ ติดตาม จุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (17 มี.ค.2563) ( อ่าน 89 ครั้ง )

ปัจฉิมนิเทศ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562 (10 มี.ค.2563) ( อ่าน 79 ครั้ง )

กิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชน แกนนำ อสม. 5 ตำบล เพื่อชุมชนปลอดเหล้าและบุหรี่อำเภอวังโป่ง (6-7 มี.ค.2563) ( อ่าน 53 ครั้ง )

ถอดบทเรียน กิจกรรมสถานศึกษาปลอดบุหรี่ โดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (2 มี.ค.2563) ( อ่าน 50 ครั้ง )

กิจกรรมปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ระดับอำเภอวังโป่ง (26 ก.พ.2563) ( อ่าน 84 ครั้ง )

กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความรู้ด้านภาษีอากรสำหรับประชาชน (19 ก.พ.2563) ( อ่าน 48 ครั้ง )

การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง (14 ก.พ.2563) ( อ่าน 38 ครั้ง )

กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน เปิดโลกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 (12 ก.พ.2563) ( อ่าน 41 ครั้ง )

กิจกรรมทำบุญโรงเรียนวังโป่งศึกษา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 (3 ก.พ.2563) ( อ่าน 39 ครั้ง )

กิจกรรมอบรมแกนนำ อสม.เพื่อชุมชนปลอดบุหรี่ (28 ม.ค.2563) ( อ่าน 40 ครั้ง )

กิจกรรมเตรียมความพร้อมทดสอบ Pre Onet ม.3 (27 ม.ค.2563) ( อ่าน 40 ครั้ง )

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2563 (24 ม.ค.2563) ( อ่าน 41 ครั้ง )

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563 ( 16 ม.ค. 2563) ( อ่าน 101 ครั้ง )

กิจกรรมประชุมเสริมสร้าง ปลอดบุหรี่ อำเภอวังโป่ง ( 14 ม.ค. 2563) ( อ่าน 146 ครั้ง )

กิจกรรมวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2563( 27 ธ.ค. 2562) ( อ่าน 100 ครั้ง )

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2562 ( 24-26 ธ.ค.2562) ( อ่าน 86 ครั้ง )

การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโรงเรียนมาตรฐานมัธยมศึกษา โรงเรียนวังโป่งศึกษา (18 ธ.ค.2562) ( อ่าน 302 ครั้ง )

กิจกรรมกีฬาสีภายใน สะเดาเกมส์ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 (12-13 ธ.ค.2562) ( อ่าน 118 ครั้ง )

เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของอำเภอวังโป่ง ( 5 ธ.ค.2562) ( อ่าน 397 ครั้ง )

บรรยากาศการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562 สนามสอบ ร.ร.วังโป่งศึกษา (29 พ.ย.2562) ( อ่าน 193 ครั้ง )

กิจกรรมวันวชิราวุธ ประจำปี 2562 (27 พ.ย.2562) ( อ่าน 146 ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ( 20 พ.ย.2562) ( อ่าน 134 ครั้ง )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียน ( 14 พ.ย.2562) ( อ่าน 338 ครั้ง )

การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ในคาราวานสร้างสุข (8 ต.ค.2562) ( อ่าน 146 ครั้ง )หน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | หน้าสุดท้าย
ข้อมูลโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียนแหล่งเรียนรู้