ข่าวรอบรั้ววังโป่งศึกษา
5 ส.ค. 2566 : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวังโป่งศึกษาและโรงเรียนชนแดนวิทยาคม ( อ่าน 77 ครั้ง )

28 ก.ค. 2566 : กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ( อ่าน 45 ครั้ง )

27 ก.ค. 2566 : กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ( อ่าน 52 ครั้ง )

21 ก.ค. 2566 : TEOC9 Thailand English online Contest ( อ่าน 73 ครั้ง )

20 ก.ค. 2566 : กิจกรรมชมรมดนตรีและชมรมนาฏศิลป์ ( อ่าน 64 ครั้ง )

14 ก.ค. 2566 : การแข่งขันฟุตซอลเสาร์หรรษา ( อ่าน 49 ครั้ง )

11 ก.ค. 2566 : กระบวนการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง ( อ่าน 47 ครั้ง )

9 ก.ค. 2566 : พิธีทอดผ้าป่ามหากุศลโรงพยาบาลวังโป่ง ( อ่าน 54 ครั้ง )

5 ก.ค. 2566 : พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 ( อ่าน 38 ครั้ง )

26 มิ.ย. 2566 : วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ( อ่าน 36 ครั้ง )

20 มิ.ย. 2566 : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ( อ่าน 35 ครั้ง )

20 มิ.ย. 2566 : อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์และไมโครบิท ( อ่าน 37 ครั้ง )

15 มิ.ย. 2566 : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ( อ่าน 30 ครั้ง )

13 มิ.ย. 2566 : รับการตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 ( อ่าน 37 ครั้ง )

6 มิ.ย. 2566 : ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ( อ่าน 36 ครั้ง )

25 พ.ค. 2566 : สพม.เพชรบูรณ์ นิเทศ กำกับ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 98 ครั้ง )

24 พ.ค. 2566 : ประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในระดับพื้นที่ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1 ( อ่าน 86 ครั้ง )

15 พ.ค. 2566 : ยินดีต้อนรับคุณครูสุรวี เขียวลี ย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 81 ครั้ง )

12 พ.ค. 2566 : ส่งคุณครูศศิมาภรณ์ รังวรรณา ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนพัชรพิทยาคม ( อ่าน 78 ครั้ง )

9 พ.ค. 2566 : กิจกรรมปรับพื้นฐานก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ( อ่าน 104 ครั้ง )

31 มี.ค. 2566 : โรงเรียนวังโป่งศึกษารับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ( อ่าน 125 ครั้ง )

13 มี.ค. 2566 : พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ของนักเรียนฃั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ( อ่าน 106 ครั้ง )

24 ก.พ. 2566 : กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนวังโป่งศึกษา Open House ปีการศึกษา 2565 ( อ่าน 106 ครั้ง )

15 ก.พ. 2566 : กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ( อ่าน 2708 ครั้ง )

23 ม.ค. 2566 : กิจกรรมตรุษจีน ประจำปี 2566 ( อ่าน 2730 ครั้ง )

19 ม.ค. 2566 : กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ( อ่าน 2701 ครั้ง )

18 ม.ค. 2566 : กิจกรรมอบรมแกนนำคลินิกอย.น้อย โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 2700 ครั้ง )

16 ม.ค. 2566 : วันครู ประจำปี 2566 ( อ่าน 2692 ครั้ง )

10 ม.ค. 2566 : ประเมินศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่ ( อ่าน 2687 ครั้ง )

6 ธ.ค. 2565 : กิจกรรมเปิดบ้าน TO BE WANGPONG ( อ่าน 2687 ครั้ง )

5 ธ.ค. 2565 : กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ( อ่าน 2677 ครั้ง )

1 ธ.ค. 2565 : ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ( อ่าน 2684 ครั้ง )

30 พ.ย. 2565 : กิจกรรมวันวชิราวุธ ปี 2565 ( อ่าน 2675 ครั้ง )

23 พ.ย. 2565 : กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต การป้องกันและต่อต้านการทุจริตของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ( อ่าน 2684 ครั้ง )

22 พ.ย. 2565 : โรงเรียนวังโป่งศึกษารับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 และการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565 ( อ่าน 2676 ครั้ง )

17 พ.ย. 2565 : พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนวังโป่งศึกษา สะเดาเกมส์ ครั้งที่ 29 ( อ่าน 2679 ครั้ง )

8 พ.ย. 2565 : เจ้าหน้าที่พสน. ออกตรวจพื้นที่ ในงานลอยกระทงประจำปี ณ วัดอรัญญาวาส ( อ่าน 2681 ครั้ง )

25 ต.ค. 2565 : โรงเรียนวังโป่งศึกษา รับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ School Quality Award(ScQA) ( อ่าน 2675 ครั้ง )

23 ต.ค. 2565 : 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช ( อ่าน 2680 ครั้ง )

13 ต.ค. 2565 : วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ( อ่าน 2673 ครั้ง )หน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | หน้าสุดท้าย


ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียน