ข่าวรอบรั้ววังโป่งศึกษา
28 ก.ย. 2566 : พิธีมอบตำแหน่งสภานักเรียน ( อ่าน 2819 ครั้ง )

28 ก.ย. 2566 : วันพระราชทานธงชาติไทย ( อ่าน 2830 ครั้ง )

18 ส.ค. 2566 : วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ( อ่าน 2774 ครั้ง )

12 ส.ค. 2566 : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 ( อ่าน 2826 ครั้ง )

5 ส.ค. 2566 : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวังโป่งศึกษาและโรงเรียนชนแดนวิทยาคม ( อ่าน 2821 ครั้ง )

28 ก.ค. 2566 : กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ( อ่าน 2757 ครั้ง )

27 ก.ค. 2566 : กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ( อ่าน 2748 ครั้ง )

21 ก.ค. 2566 : TEOC9 Thailand English online Contest ( อ่าน 2776 ครั้ง )

20 ก.ค. 2566 : กิจกรรมชมรมดนตรีและชมรมนาฏศิลป์ ( อ่าน 2774 ครั้ง )

14 ก.ค. 2566 : การแข่งขันฟุตซอลเสาร์หรรษา ( อ่าน 2758 ครั้ง )

11 ก.ค. 2566 : กระบวนการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง ( อ่าน 2788 ครั้ง )

9 ก.ค. 2566 : พิธีทอดผ้าป่ามหากุศลโรงพยาบาลวังโป่ง ( อ่าน 2785 ครั้ง )

5 ก.ค. 2566 : พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 ( อ่าน 2758 ครั้ง )

26 มิ.ย. 2566 : วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ( อ่าน 2806 ครั้ง )

20 มิ.ย. 2566 : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ( อ่าน 2763 ครั้ง )

20 มิ.ย. 2566 : อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์และไมโครบิท ( อ่าน 2784 ครั้ง )

15 มิ.ย. 2566 : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ( อ่าน 2765 ครั้ง )

13 มิ.ย. 2566 : รับการตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 ( อ่าน 2782 ครั้ง )

6 มิ.ย. 2566 : ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ( อ่าน 2780 ครั้ง )

25 พ.ค. 2566 : สพม.เพชรบูรณ์ นิเทศ กำกับ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 2760 ครั้ง )

24 พ.ค. 2566 : ประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในระดับพื้นที่ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1 ( อ่าน 2759 ครั้ง )

15 พ.ค. 2566 : ยินดีต้อนรับคุณครูสุรวี เขียวลี ย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 2762 ครั้ง )

12 พ.ค. 2566 : ส่งคุณครูศศิมาภรณ์ รังวรรณา ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนพัชรพิทยาคม ( อ่าน 2800 ครั้ง )

9 พ.ค. 2566 : กิจกรรมปรับพื้นฐานก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ( อ่าน 2779 ครั้ง )

31 มี.ค. 2566 : โรงเรียนวังโป่งศึกษารับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ( อ่าน 2778 ครั้ง )

13 มี.ค. 2566 : พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ของนักเรียนฃั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ( อ่าน 2756 ครั้ง )

24 ก.พ. 2566 : กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนวังโป่งศึกษา Open House ปีการศึกษา 2565 ( อ่าน 2755 ครั้ง )

15 ก.พ. 2566 : กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ( อ่าน 2751 ครั้ง )

23 ม.ค. 2566 : กิจกรรมตรุษจีน ประจำปี 2566 ( อ่าน 2789 ครั้ง )

19 ม.ค. 2566 : กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ( อ่าน 2782 ครั้ง )

18 ม.ค. 2566 : กิจกรรมอบรมแกนนำคลินิกอย.น้อย โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 2762 ครั้ง )

16 ม.ค. 2566 : วันครู ประจำปี 2566 ( อ่าน 2759 ครั้ง )

10 ม.ค. 2566 : ประเมินศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่ ( อ่าน 2780 ครั้ง )

6 ธ.ค. 2565 : กิจกรรมเปิดบ้าน TO BE WANGPONG ( อ่าน 2797 ครั้ง )

5 ธ.ค. 2565 : กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ( อ่าน 2784 ครั้ง )

1 ธ.ค. 2565 : ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ( อ่าน 2773 ครั้ง )

30 พ.ย. 2565 : กิจกรรมวันวชิราวุธ ปี 2565 ( อ่าน 2759 ครั้ง )

23 พ.ย. 2565 : กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต การป้องกันและต่อต้านการทุจริตของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ( อ่าน 2792 ครั้ง )

22 พ.ย. 2565 : โรงเรียนวังโป่งศึกษารับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 และการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565 ( อ่าน 2778 ครั้ง )

17 พ.ย. 2565 : พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนวังโป่งศึกษา สะเดาเกมส์ ครั้งที่ 29 ( อ่าน 2774 ครั้ง )หน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | หน้าสุดท้าย


ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียน