ข่าวประชาสัมพันธ์
30 ก.ย. 2566 : กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ( อ่าน 3 ครั้ง )

21 ส.ค. 2566 : Best Practice ชื่อผลงาน การวิจัยการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( อ่าน 67 ครั้ง )

7 ส.ค. 2566 : วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ( อ่าน 67 ครั้ง )

28 ก.ค. 2566 : วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ( อ่าน 80 ครั้ง )

18 ก.ค. 2566 : โรงเรียนวังโป่งศึกษาประกาศหยุดเรียนในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 ( อ่าน 51 ครั้ง )

7 ก.ค. 2566 : การประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ( อ่าน 66 ครั้ง )

19 มิ.ย. 2566 : ประกาศหยุดเรียน วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ( อ่าน 81 ครั้ง )

19 มิ.ย. 2566 : กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมพระราชินี ( อ่าน 128 ครั้ง )

29 พ.ค. 2566 : ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ( อ่าน 94 ครั้ง )

23 พ.ค. 2566 : ชมรม TO BE NUMBER 1 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 99 ครั้ง )

4 เม.ย. 2566 : งานทะเบียนโรงเรียนวังโป่งศึกษา ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ( อ่าน 548 ครั้ง )

30 มี.ค. 2566 : ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เรื่องการรับเอกสาร ปพ.1 ( อ่าน 150 ครั้ง )

26 มี.ค. 2566 : ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ( อ่าน 1539 ครั้ง )

20 มี.ค. 2566 : ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 (สอบวัดความรู้เบื้องต้นนักเรียนใหม่) ( อ่าน 1422 ครั้ง )

30 ม.ค. 2566 : ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ( อ่าน 1426 ครั้ง )

27 พ.ย. 2565 : โรงเรียนวังโป่งศึกษาประกาศเจตจำนงสุจริต ( อ่าน 1488 ครั้ง )

27 พ.ย. 2565 : ์NO GIFT POLICY ( อ่าน 1474 ครั้ง )

25 พ.ย. 2565 : กำหนดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ( อ่าน 1403 ครั้ง )

24 ต.ค. 2565 : ประกาศเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ( อ่าน 1421 ครั้ง )

12 ต.ค. 2565 : ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งศึกษาคนใหม่ ( อ่าน 1367 ครั้ง )หน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | หน้าสุดท้าย
ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียน