ข่าวประชาสัมพันธ์
25 พ.ค. 2563 : ระบบการจัดการเรียนการสอน ด้วยระบบออนไลน์ ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 10 ครั้ง )

25 พ.ค. 2563 : ตารางเรียน ด้วยระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ( อ่าน 41 ครั้ง )

14 พ.ค. 2563 : ประกาศรายชื่อ นักเรียนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ( อ่าน 35 ครั้ง )

10 พ.ค. 2563 : ขั้นตอนการเรียนออนไลน์ ผ่าน Google Classroom ในโทรศัพท์ สำหรับนักเรียน ( อ่าน 78 ครั้ง )

10 พ.ค. 2563 : ขั้นตอนการติดตั้ง Application Google Classroom สำหรับโทรศัพท์ และการรับเข้าร่วมห้องเรียน ( อ่าน 30 ครั้ง )

3 พ.ค. 2563 : วิธีการเข้าร่วมการประชุม ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ด้วยโทรศัพท์มือถือ ( อ่าน 49 ครั้ง )

3 พ.ค. 2563 : ขั้นตอนการสมัครสมาชิก zoom.us เพื่อใช้ในการประชุมแบบไ่ม่ตัด 40นาที โดยใช้ email โรงเรียน ( อ่าน 67 ครั้ง )

3 พ.ค. 2563 : ขั้นตอนการเข้าใช้ Email โรงเรียน @wpspb.ac.th สำหรับนักเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 68 ครั้ง )

26 มี.ค. 2563 : ตรวจสอบผลการสอบคะแนน O-NET ม.3, ม.6 รายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ( อ่าน 53 ครั้ง )

23 มี.ค. 2563 : ประกาศ รายชื่อการจบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ( อ่าน 395 ครั้ง )

21 มี.ค. 2563 : ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนทั้งหมด ม.1 ม.4 และผู้มีความประสงค์ย้ายเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563 ( อ่าน 2001 ครั้ง )

20 มี.ค. 2563 : ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 ม.4 และรับย้าย ปีการศึกษา 2563 ระบบออนไลน์ ( อ่าน 337 ครั้ง )

19 มี.ค. 2563 : ประกาศ อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1เม.ย.63) ( อ่าน 40 ครั้ง )

13 มี.ค. 2563 : กำหนดการประกาศผลการเรียน การแก้ O ร มผ และการอนุมัติจบ ( อ่าน 75 ครั้ง )

2 มี.ค. 2563 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ( อ่าน 60 ครั้ง )

7 ก.พ. 2563 : เปิดรั้วโรงเรียน เปิดโลกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 161 ครั้ง )

4 ก.พ. 2563 : รายชื่อนักเรียนที่สอบติดเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ปีการศึกษา 2562 ( อ่าน 938 ครั้ง )

3 ก.พ. 2563 : รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 341 ครั้ง )

6 ม.ค. 2563 : ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ( อ่าน 151 ครั้ง )

27 ธ.ค. 2562 : Merry Christmas and Happy new year 2020 ( อ่าน 874 ครั้ง )หน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | หน้าสุดท้าย
ข้อมูลโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียนแหล่งเรียนรู้