ติดต่อ
โรงเรียนวังโป่งศึกษา  

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต40

ที่อยู่ : เลขที่ 14 หมู่ที่ 13 ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240

โทรศัพท์ : 056-758213

E-mail : wanpongsuksa@wpspb.ac.th   ,  admin@wpspb.ac.th