ข่าวกิจกรรมเรื่อง:

กิจกรรมการติดตามเชิงประจักษ์การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (25 ก.ค. 2562)

2019-07-25 21:35:15 ( อ่าน 520 ครั้ง )กิจกรรมการติดตามเชิงประจักษ์การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 

          โรงเรียนวังโป่งศึกษา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนโรงเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เข้ารับการติดตามเชิงประจักษ์การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จากคณะติดตามเชิงประจักษ์ นำโดย นายนิธิศ ภู่ชัย จาก สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีฝ่ายบริหาร ทีมกิจการนักเรียน แกนนำดาวกระจายไร้ควัน แกนนำ GenZwangpong แกนนำ TO BE WANGPONG และสภานักเรียน นำเสนอผลการดำเนินงานในครั้งนี้  ณ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวังโป่งศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 

 

Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image   Resized Image Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image