ข่าวกิจกรรมเรื่อง:

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูแกนนำ อย.น้อย ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2562 ( 6 ส.ค. 2562)

2019-08-08 21:09:51 ( อ่าน 536 ครั้ง ) 

โรงเรียนวังโป่งศึกษาได้เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และมอบรางวัล

ให้แก่ ครูแกนนำ อย.น้อย ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2562

 

 

"รางวัล ระดับประเทศ  การขยายผลรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ปีงบประมาณ 2562  แด่ โรงเรียนวังโป่งศึกษา "

 

 

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
เป็นประธานมอบโล่และใบประกาศ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครูแกนนำ อย.น้อย ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2562 
ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562

 

Resized Image  

 

Resized Image  Resized Image  

Resized Image  Resized Image  

Resized Image