ข่าวกิจกรรมเรื่อง:

ประชุมชี้แจงแก่ผู้ปกครอง ที่มีบุตรหลานมีผลการเรียน 0 ร. มผ. (9 ต.ค. 2563)

2020-11-18 23:06:18 ( อ่าน 1108 ครั้ง )ประชุมชี้แจงแก่ผู้ปกครอง ที่มีบุตรหลานมีผลการเรียน 0 ร. มผ.

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 

ณ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

 

Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized ImageResized Image  Resized Image