ข่าวกิจกรรมเรื่อง:

ศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมการประเมิน ScQa โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จ.เชียงราย (9 พ.ย.2563)

2020-11-21 13:51:51 ( อ่าน 1105 ครั้ง )ศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมการประเมิน ScQa โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จ.เชียงราย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ.เชียงแสน จ.เชียราย

 

Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image    Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image   Resized Image  Resized Image  Resized Image