ข่าวกิจกรรมเรื่อง:

กิจกรรมความสำเร็จ ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563 (13 พ.ย.2563)

2020-11-21 15:23:29 ( อ่าน 1256 ครั้ง )กิจกรรมความสำเร็จ ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563

 

    เมื่อวันที่  15-17 ก.ย.2563 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวังโป่งศึกษา เข้าร่วมจัดบูธนำเสนอผลงาน และ เข้าประกวดผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภท รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ในงาน มหกรรม 18 ปี ที่เมืองทองธานี ซึ่ง ผลประกวด โรงเรียนวังโป่งศึกษาได้ รับพระราชทานรางวัล =》 รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปี 1 (อันดับ 2) ได้สำเร็จ ขอบคุณ ทุกภาคส่วนที่สนับสนุน ชมรมฯมาโดยตลอด สสจ.เพชรบูรณ์ สพม.40 สส.อ.วังโป่ง โรงพยาบาลวังโป่ง อบต.วังโป่ง

Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image   Resized Image  Resized Image  

 

      ร่วมนำเสนอผลงาน ด้านการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา กิจกรรมนักเรียน ในการแสดงผลการดำเนินงานโรงเรียนในสังกัด สพม.40 ปี 2562-2563

 

Resized Image  Resized Image

Resized Image Resized Image   

 

 

     ชมรม TO BE NUMBER ONE WANGPONGSUKSA นำโดย ครูพิเชษฐ์ ครูประภาศรี และ แกนนำชมรม ร่วมกิจกรรมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TO BE ภาคเหนือ ณ ลำปาง ที่ราชภัฎลำปาง  ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563

 

  Resized Image  Resized Image  Resized Image   Resized Image

Resized Image  Resized Image

 

 และวันที 29 ตุลาคม 2563  TO BE WANGPONGSUKSAโดย ผอ.มานะ มะสิน พร้อมด้วยประธานชมรมฯ ที่ปรึกษาชมรมฯ เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พรัอมรับภาระกิจ และข้อเสนอแนะการทำงาน ในปี 2564 และรับประกาศเกียรติคุณ จากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง

 

Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image