นักเรียนคนเก่ง ว.ศ.เรื่อง การแข่งขันการตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ ครั้งที่ 5 TEOC 5


วันที่ 8 ก.พ. 2563 | จำนวนครั้ง 1037 ครั้ง |
เกียรติบัตร รายชื่อ คนเก่ง ว.ศ. :

03547 นเรศร ศรีบุตรดา

เข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ ครั้งที่ 5 จัดโดย TEOC 5

03477 ปริวรัดา ด้วงสงกา

เข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ ครั้งที่ 5 จัดโดย TEOC 5

03717 ขวัญนภา ศรีวังโป่ง

เข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ ครั้งที่ 5 จัดโดย TEOC 5

03727 ปวันรัตน์ คงแพง

เข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ ครั้งที่ 5 จัดโดย TEOC 5