นักเรียนคนเก่ง ว.ศ.เรื่อง ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2563


วันที่ 18 มี.ค. 2563 | จำนวนครั้ง 1058 ครั้ง |
เกียรติบัตร รายชื่อ คนเก่ง ว.ศ. :

03209 จันทมญช์ เครือแก้ว

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2563 จัดโดย กรมสุขภาพจิต

03589 กิตติยา แก้วขาว

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2563 จัดโดย กรมสุขภาพจิต

03583 วรุฒณ์ คุ้มทรัพย์

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2563 จัดโดย กรมสุขภาพจิต

03210 ชฎาภรณ์ จันทร์กนก

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2563 จัดโดย กรมสุขภาพจิต

03474 จริยา ทองเงิน

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2563 จัดโดย กรมสุขภาพจิต

03475 จิราภา ตั้งใจ

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2563 จัดโดย กรมสุขภาพจิต


Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image