ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง:

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน :: ตารางการแข่งขัน :: เกียรติบัตร :: กีฬาภายใน “สะเดาเกมส์ คร้ังที่ 25”

6 พ.ย. 2561 ( อ่าน 282 ครั้ง )


การแข่งขันกีฬาภายใน “สะเดาเกมส์ คร้ังที่ 25”

โรงเรียนวังโป่งศึกษา อ.วังโป่ง  จ.เพชรบูรณ์

จัดการแข่งขันในวันที่ 15 -16 พฤศจิกายน 2561

 

 

>> ดาวน์โหลด เกียรติบัตร การแข่งขันกีฬา <<

 

>> ดูรายละเอียดคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ <<

 

>> ตารางการแข่งขันกีฬานอกรอบ <<