ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน และตารางการแข่งขันกีฬาภายใน “สะเดาเกมส์ คร้ังที่ 25”
6 พ.ย. 2561 ( อ่าน 71 ครั้ง )


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน และตารางการแข่งขันกีฬาภายใน “สะเดาเกมส์ คร้ังที่ 25”

โรงเรียนวังโป่งศึกษา อ.วังโป่ง  จ.เพชรบูรณ์

จัดการแข่งขันในวันที่ 15 -16 พฤศจิกายน 2561

 

 

 

>> ดูรายละเอียดคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ <<

 

>> ตารางการแข่งขันกีฬานอกรอบ <<