ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง:

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวังโป่งศึกษา

3 ก.พ. 2563 ( อ่าน 479 ครั้ง )


รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนวังโป่งศึกษา  อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 

 

*******************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการรับสมัคร/ประกาศผล/รายงานตัว/มอบตัว

 

 

รับสมัคร

 

วันที่  21 - 25  มีนาคม  2563

เวลา  08.30 น. - 16.30 น. ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สถานที่  ห้องประชุมราชพฤกษ์  โรงเรียนวังโป่งศึกษา

 

สอบคัดห้องเรียน

 

28  มีนาคม  2563

09.00 น. – 12.00 น.

 

ประกาศผล

 

วันที่  1  เมษายน  2563

 

รายงานตัว/มอบตัว

 

วันที่  4  เมษายน  2563

เวลา  09.00 น.- 16.00 น.

สถานที่  ห้องประชุมราชพฤกษ์  โรงเรียนวังโป่งศึกษา

 

 

หลักฐานการสมัคร/มอบตัว

 

  1. หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1) ฉบับจริงและถ่ายสำเนา (ถ้าในวันมาสมัครเรียนยังไม่ได้รับ ปพ.1 จากโรงเรียนเดิม ให้นักเรียนนำใบรับรองการศึกษามาประกอบการสมัครแทน)
  2. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนนักเรียน  อย่างละ 1 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนบิดา  อย่างละ 1 ฉบับ
  4. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนมารดา  อย่างละ 1 ฉบับ
  5. (กรณีที่นักเรียนอาศัยอยู่กับผู้อื่น) สำเนาทะเบียนและสำเนาบัตรประชาชนเพิ่มเติมอีก อย่างละ 1 ฉบับ
  6. สำเนาใบเกิดนักเรียน 1 ฉบับ
  7. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว หรือ 3X4 ซม. แต่งกายชุดนักเรียนหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 3 รูป