ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง:

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 ม.4 และรับย้าย ปีการศึกษา 2563 ระบบออนไลน์

20 มี.ค. 2563 ( อ่าน 151 ครั้ง )


ประกาศ การรับสมัครนักเรียน และรับย้ายเข้า ว.ศ. ผ่านระบบ ออนไลน์


เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันเอยู่ในช่วงระบาด ของ Covid -19 โรงเรียนวังโป่งศึกษา จึงเปิดระบบ รับสมัครนักเรียนเป็นแบบออนไลน์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวังโป่งศึกษา แค่ผู้สมัครเข้าไปกรอกใบสมัครโดยไม่ต้องเดินทางมาสมัครที่โรงเรียน ดังนี้
วิธีการสมัคร
เข้าเว็บไซต์
สมัครเข้าเรียน ม.1 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewhYuWqMYxjq_7ahVt0s6tyUCGKN2muzXdOCWyMlbiQxH2Xw/viewform
สมัครเข้าเรียน ม.4 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYSZws47owyC5Sxg3aJuJNa4K9VD-6XbEELH8PEITxVL0wrA/viewform
ย้ายเข้าเรียน ม.2,3,5,6 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIki6dHUm6-kkniqhudZteqVxIr2SjO_7X599MFX5Mebu5Jw/viewform

เอกสารที่ต้องเตรียม ในวันมอบตัว ช่วงเดือนพฤษภาคม (อาจมีความคลาดเคลื่อน รอรัฐบาลประกาศอีกครั้ง)
1. สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2. ใบรับรอง (ปพ.7)
3. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน
4. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
5. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน
6. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
7. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
8. สำเนาบัตรประชาชนบิดา
9. สำเนาบัตรประชาชนมารดา
10. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง
11. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง วันรายงานตัว และ สอบแยกห้อง รอประกาศอีกครั้งหนึ่ง...

จาก ฝ่ายบริหารงานวิชาการ