ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง:

ขั้นตอนการเข้าใช้ Email โรงเรียน @wpspb.ac.th สำหรับนักเรียนวังโป่งศึกษา

3 พ.ค. 2563 ( อ่าน 328 ครั้ง )


ขั้นตอนการเข้าใช้ Email โรงเรียน @wpspb.ac.th สำหรับนักเรียนวังโป่งศึกษา

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนด้วยระบบออนไลน์ ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา

 

วิธีการเข้าสู่ระบบ ให้เข้าที่ www.google.com  หรือ  www.gmail.com

Username: รหัสนักเรียน@wpspb.ac.th

Password : รหัสนักเรียน2ครั้งติดกัน  หรือ  ผู้ที่เคยใช้งานให้ใช้รหัสเดิมที่เคยได้ติดตั้ง