ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง:

วิธีการเข้าร่วมการประชุม ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ด้วยโทรศัพท์มือถือ

3 พ.ค. 2563 ( อ่าน 230 ครั้ง )


วิธีการเข้าร่วมการประชุม  ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom  ด้วยโทรศัพท์มือถือ

เตรียมความพร้อมในการเรียนด้วยระบบออนไลน์  โรงเรียนวังโป่งศึกษา

 

กรณี ขอเข้าร่วมห้องประชุมด้วย💢
1. ดาวน์โหลดโปแกรม ผ่าน Play store หรือ App store
2. เข้าโปรแกรม แล้วกด Join a Meeting ได้เลย
3. ขอรับรหัสจากเจ้าของห้อง แล้วนำมากรอกให้เรียบร้อย
4. รอการอนุมัติจากเจ้าของห้อง
5. ภาพวีดีโอปรากฎ ผู้เข้าร่วมประชุม ถือว่าเข้าร่วมประชุมสำเร็จ
‼️หมายเหตุ กรณีขอเข้าร่วมห้องไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบก็ได้ แต่ถ้ากรณีเป็นผู้สร้างห้องประชุม ต้องเข้าสู่ระบบ ให้เรียบร้อยก่อน