ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง:

ผลการสอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

4 มี.ค. 2564 ( อ่าน 1059 ครั้ง )


ผลการสอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

โรงเรียนวังโป่งศึกษา