ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง:

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุผลพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19

30 มิ.ย. 2564 ( อ่าน 225 ครั้ง )


ประกาศ แจ้งปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ ฉบับที่ 2 ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา

ปิดการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง