ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง:

ผลการสอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

20 ก.พ. 2565 ( อ่าน 1405 ครั้ง )


ผลการสอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

โรงเรียนวังโป่งศึกษา