ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง:

ประกาศโรงเรียนวังโป่งศึกษา เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566

27 มี.ค. 2567 ( อ่าน 117 ครั้ง )