ข่าวรอบรั้ววังโป่งศึกษาเรื่อง:

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวังโป่งศึกษาและโรงเรียนชนแดนวิทยาคม

5 ส.ค. 2566 ( อ่าน 2822 ครั้ง )


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวังโป่งศึกษาและโรงเรียนชนแดนวิทยาคม