ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง:

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนทั้งหมด ม.1 ม.4 และผู้มีความประสงค์ย้ายเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563

21 มี.ค. 2563 ( อ่าน 1572 ครั้ง )


ประกาศ  รายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียน ด้วยตนเองและผ่านทางระบบ ออนไลน์ 

ของ ม.1 และ ม.4 และผู้มีความประสงค์ย้ายเข้าเรียน  ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนวังโป่งศึกษา

***********************************

 

รายชื่อข้อมูลผู้สมัครนักเรียนใหม่ทั้งหมด ณ วันที่ 1 เมษายน 2563     

>>  ผู้สมัครชั้น ม.1 <<    >>  ผู้สมัครชั้น ม.4 <<  >>  ย้ายเข้าเรียน ว.ศ. <<

 

( ยื่นความประสงค์สมัครเป็นนักเรียนใหม่ และย้ายเข้าเรียน ว.ศ. )

 

***** ให้นำหลักฐานมายืนยันการสมัครเรียนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563  ณ โรงเรียนวังโป่งศึกษา  

(วันและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ให้ติดตามได้ที่ www.wpspb.ac.th หรือ facebook.com โรงเรียนวังโป่งศึกษา 

 

>>  รายละเอียด หลักฐานที่ต้องนำมายืนยัน <<

 

 

 

 

 

-