ข่าวประชาสัมพันธ์
12 พ.ค. 2567 : ประกาศโรงเรียนวังโป่งศึกษา เรื่อง การจัดชั้นเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2567 ( อ่าน 89 ครั้ง )

12 พ.ค. 2567 : ประกาศโรงเรียนวังโป่งศึกษา เรื่อง นักเรียนซ้ำชั้น ประจำปีการศึกษา 2567 ( อ่าน 80 ครั้ง )

7 พ.ค. 2567 : ประกาศเปิดภาคเรียน โรงเรียนวังโป่งศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ( อ่าน 91 ครั้ง )

24 เม.ย. 2567 : ประกาศโรงเรียนวังโป่งศึกษา เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ( อ่าน 73 ครั้ง )

23 เม.ย. 2567 : ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 ( อ่าน 70 ครั้ง )

22 เม.ย. 2567 : ประชาสัมพันธ์รับบริจาคเลือดให้นายเพลิน อ่องอารี ลูกจ้างประจำ โรงเรียนวังโป่งศีกษา ( อ่าน 59 ครั้ง )

17 เม.ย. 2567 : ประชาสัมพันธ์รับบริจาคเลือดให้นายเพลิน อ่องอารี ลูกจ้างประจำ โรงเรียนวังโป่งศีกษา ( อ่าน 88 ครั้ง )

2 เม.ย. 2567 : วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( อ่าน 178 ครั้ง )

1 เม.ย. 2567 : สแกนง่ายได้บุญ ผ้าป่าการศึกษา 30 ปี วังโป่งศึกษา ( อ่าน 98 ครั้ง )

27 มี.ค. 2567 : ประกาศโรงเรียนวังโป่งศึกษา เรื่อง การจัดห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ( อ่าน 188 ครั้ง )

27 มี.ค. 2567 : ประกาศโรงเรียนวังโป่งศึกษา เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ( อ่าน 117 ครั้ง )

22 มี.ค. 2567 : ประกาศโรงเรียนวังโป่งศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติการเลื่อนชั้นของนักเรียนโรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 319 ครั้ง )

22 มี.ค. 2567 : ประกาศกำหนดการรับผลการเรียนและการสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ( อ่าน 159 ครั้ง )

22 มี.ค. 2567 : ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม. 1 และ ม. 4 ( อ่าน 110 ครั้ง )

4 มี.ค. 2567 : การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 ( อ่าน 181 ครั้ง )

5 ก.พ. 2567 : รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ( อ่าน 84 ครั้ง )

12 ธ.ค. 2566 : ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ( อ่าน 127 ครั้ง )

5 ธ.ค. 2566 : วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ( อ่าน 130 ครั้ง )

22 ต.ค. 2566 : วันปิยมหาราช ( อ่าน 180 ครั้ง )

10 ต.ค. 2566 : กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ( อ่าน 365 ครั้ง )หน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | หน้าสุดท้าย
ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียน