รางวัลการประกวด / แข่งขัน

ตรวจสอบข้อมูลแฟ้มผลงานรายบุคคล3 ก.พ. 2563

นายฐกฤต ยศมาภัทรชัย

ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ครั้งที่ 17 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

3 ก.พ. 2563

นางชวนพิศ สายจันยูร

ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ครั้งที่ 17 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

8 พ.ย. 2562

นางสาวกมลณัฐ ดีธงทอง

PTTEP English Quiz 2019

9 ส.ค. 2562

นายชัชวภัทร ศึกษา

รางวัล ชนะเลิศ ประเภท วอลเลย์บอลชายหาดหญิง(ผู้ฝึกสอน) รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ 2562

9 ส.ค. 2562

นายชัชวภัทร ศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท วอลเลย์บอลหญิง(ผู้ฝึกสอน) รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ 2562

9 ส.ค. 2562

นายชัชวภัทร ศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท วอลเลย์บอลหญิง(ผู้ฝึกสอน) รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ 2562

9 ส.ค. 2562

นายมนตรี บุ้งศรีษะเกตุ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท วอลเลย์บอลหญิง(ผู้ฝึกสอน) รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ 2562

9 ส.ค. 2562

นายศุภณัฐ จันทร์ขำ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท ฟุตซอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ 2562

9 ส.ค. 2562

นายมนตรี บุ้งศรีษะเกตุ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท ฟุตซอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ 2562

7 ส.ค. 2562

นายฐกฤต ยศมาภัทรชัย

เป็นผู้ฝึกสอน จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย วันรพี ประจำปี 2562

14 ก.ค. 2562

นางชวนพิศ สายจันยูร

ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

14 ก.ค. 2562

นายฐกฤต ยศมาภัทรชัย

ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

15 มิ.ย. 2562

นายชัชวภัทร ศึกษา

ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง การคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562

8 มิ.ย. 2562

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

ผู้ฝึกสอน การประกวดหนุ่มสาวสมัยใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562

31 ม.ค. 2562

นางสาวธีราพร ศรีนุช

รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิป VDO การณรงค์การจัดการขยะ ในหน่วยงานและสถานศึกษา

20 ธ.ค. 2561

นายพิเชษฐ์ เกตุแก้ว

เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียน รายการการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปี 2561

20 ธ.ค. 2561

นางจุฑาภรณ์ จันทะคูณ

เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปี 2561

20 ธ.ค. 2561

นางสงกราน สินเจิมศิริ

เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปี 2561

20 ธ.ค. 2561

นางวิไลวรรณ บุญเรือง

เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปี 2561

20 ธ.ค. 2561

นายฐกฤต ยศมาภัทรชัย

เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปี 2561

20 ธ.ค. 2561

นางสุพัตรา เพ็ชรดี

เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปี 2561

20 ธ.ค. 2561

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปี 2561

20 ธ.ค. 2561

นางสาวธีราพร ศรีนุช

เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปี 2561

20 ธ.ค. 2561

นางชวนพิศ สายจันยูร

เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปี 2561

20 ธ.ค. 2561

นางสาวศศิมาภรณ์ รังวรรณา

เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปี 2561

24 ก.ย. 2561

นางสาวศศิมาภรณ์ รังวรรณา

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4 - ม.6

24 ก.ย. 2561

นางสาวศศิมาภรณ์ รังวรรณา

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1 - ม.3

24 ก.ย. 2561

นางสาวศศิมาภรณ์ รังวรรณา

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4 - ม.6

24 ก.ย. 2561

นางวิไลวรรณ บุญเรือง

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1 - ม.3

24 ก.ย. 2561

นางวิไลวรรณ บุญเรือง

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.4 - ม.6หน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | หน้าสุดท้าย


ข้อมูลโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียนแหล่งเรียนรู้