รางวัลการประกวด / แข่งขัน

ตรวจสอบข้อมูลแฟ้มผลงานรายบุคคล9 ส.ค. 2562

นายชัชวภัทร ศึกษา

รางวัล ชนะเลิศ ประเภท วอลเลย์บอลชายหาดหญิง(ผู้ฝึกสอน) รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ 2562

9 ส.ค. 2562

นายชัชวภัทร ศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท วอลเลย์บอลหญิง(ผู้ฝึกสอน) รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ 2562

9 ส.ค. 2562

นายชัชวภัทร ศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท วอลเลย์บอลหญิง(ผู้ฝึกสอน) รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ 2562

9 ส.ค. 2562

นายมนตรี บุ้งศรีษะเกตุ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท วอลเลย์บอลหญิง(ผู้ฝึกสอน) รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ 2562

9 ส.ค. 2562

นายศุภณัฐ จันทร์ขำ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท ฟุตซอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ 2562

9 ส.ค. 2562

นายมนตรี บุ้งศรีษะเกตุ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท ฟุตซอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ 2562

14 ก.ค. 2562

นางชวนพิศ สายจันยูร

ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

14 ก.ค. 2562

นายฐกฤต ยศมาภัทรชัย

ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

15 มิ.ย. 2562

นายชัชวภัทร ศึกษา

ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง การคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562

31 ม.ค. 2562

นางสาวธีราพร ศรีนุช

รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิป VDO การณรงค์การจัดการขยะ ในหน่วยงานและสถานศึกษา

20 ธ.ค. 2561

นายพิเชษฐ์ เกตุแก้ว

เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียน รายการการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปี 2561

20 ธ.ค. 2561

นางจุฑาภรณ์ จันทะคูณ

เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปี 2561

20 ธ.ค. 2561

นางสงกราน สินเจิมศิริ

เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปี 2561

20 ธ.ค. 2561

นางวิไลวรรณ บุญเรือง

เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปี 2561

20 ธ.ค. 2561

นายฐกฤต ยศมาภัทรชัย

เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปี 2561

20 ธ.ค. 2561

นางสุพัตรา เพ็ชรดี

เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปี 2561

20 ธ.ค. 2561

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปี 2561

20 ธ.ค. 2561

นางสาวธีราพร ศรีนุช

เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปี 2561

20 ธ.ค. 2561

นางชวนพิศ สายจันยูร

เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปี 2561

20 ธ.ค. 2561

นางสาวศศิมาภรณ์ รังวรรณา

เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปี 2561

24 ก.ย. 2561

นางสาวศศิมาภรณ์ รังวรรณา

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4 - ม.6

24 ก.ย. 2561

นางสาวศศิมาภรณ์ รังวรรณา

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1 - ม.3

24 ก.ย. 2561

นางสาวศศิมาภรณ์ รังวรรณา

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4 - ม.6

24 ก.ย. 2561

นางวิไลวรรณ บุญเรือง

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1 - ม.3

24 ก.ย. 2561

นางวิไลวรรณ บุญเรือง

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.4 - ม.6

24 ก.ย. 2561

นางชาลิสา ทองติด

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4 - ม.6

24 ก.ย. 2561

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ม.1 - ม.3

24 ก.ย. 2561

นางสาวธีราพร ศรีนุช

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ม.1 - ม.3

24 ก.ย. 2561

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้น ม.1 - ม.3

24 ก.ย. 2561

นางสาวธีราพร ศรีนุช

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้น ม.1 - ม.3หน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | หน้าสุดท้าย


ข้อมูลโรงเรียน


ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียนแหล่งเรียนรู้