ข่าวประชาสัมพันธ์
29 เม.ย. 2562 : การจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 571 ครั้ง )

18 เม.ย. 2562 : การจัดชั้นเรียน(มีเลขประจำตัวนักเรียน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 453 ครั้ง )

3 เม.ย. 2562 : คะแนนผลสอบที่ใช้ในการจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 424 ครั้ง )

1 เม.ย. 2562 : รายชื่อผู้สม้ครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 374 ครั้ง )

22 ก.พ. 2562 : เอกสารประเมินคุณลักษณะอ่านคิดวิเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2561 ( อ่าน 304 ครั้ง )

15 ก.พ. 2562 : คำสั่ง | เกียรติบัตร | วีดีโอและภาพ ค่ายพัฒนาเครือข่าย TO Be NUMBER ONE สพม.40 พัฒนาแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา YC ( อ่าน 552 ครั้ง )

8 ม.ค. 2562 : ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (9-11 มกราคม 2562) ( อ่าน 340 ครั้ง )

6 พ.ย. 2561 : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน :: ตารางการแข่งขัน :: เกียรติบัตร :: กีฬาภายใน “สะเดาเกมส์ คร้ังที่ 25” ( อ่าน 443 ครั้ง )

4 พ.ย. 2561 : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ( อ่าน 343 ครั้ง )

3 พ.ย. 2561 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ( อ่าน 331 ครั้ง )

30 ต.ค. 2561 : ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 621 ครั้ง )

15 ส.ค. 2561 : เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การทำโครงงานเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยโปรแกรม Google Sketch up ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ( อ่าน 329 ครั้ง )

25 ต.ค. 2561 : ประกาศสรรหารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน (เริ่มรับสมัคร 29ต.ค. - 2พ.ย.2561) ( อ่าน 776 ครั้ง )

9 ก.ย. 2561 : ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (เงินรายได้สถานศึกษา) วิชาเอก พลศึกษา และ ดนตรีสากล ( อ่าน 473 ครั้ง )

7 ก.ย. 2561 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (เงินรายได้สถานศึกษา) ( อ่าน 412 ครั้ง )

20 ส.ค. 2561 : รับสมัครบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีสากลและวิชาเอกพลศึกษา วันที่ 27 ส.ค.-2 ก.ย.2561 ( อ่าน 1356 ครั้ง )

20 ก.ค. 2561 : ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 297 ครั้ง )

15 ก.ค. 2561 : เกียรติบัตร / คำสั่ง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ต้นแบบของเขตสุขภาพที่ 2 ( อ่าน 300 ครั้ง )

1 ก.ค. 2561 : เกียรติบัตร / คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนเครือข่าย ( อ่าน 344 ครั้ง )

29 มิ.ย. 2561 : เกียรติบัตร วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 ( อ่าน 438 ครั้ง )หน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | หน้าสุดท้าย
ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียนแหล่งเรียนรู้