ข่าวกิจกรรมวีดีโอโรงเรียน
การแสดงเชียร์ สีชมพู "สะเดาเกมส์ ครั้งที่ 23"
( อ่าน 1918 ครั้ง )

การแสดงเชียร์ สีฟ้า "สะเดาเกมส์ ครั้งที่ 23"
( อ่าน 1782 ครั้ง )

กิจกรรมลูกเสือ ตอน การใช้เชือกผูกประกบสาม โรงเรียนวังโป่งศึกษา
( อ่าน 1794 ครั้ง )

ชมรม TO BE NUMBER ONE รร.วังโป่งศึกษา ขยายเครือข่าย โครงการเยาวชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดพิชิตคุณธรรม
( อ่าน 1795 ครั้ง )

กิจกรรมออกกำลังกาย ทุกวันพุธ โรงเรียนวังโป่งศึกษา
( อ่าน 1827 ครั้ง )

สอนวิธีทำ สลัดโรล โดยครูมด ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวังโป่งศึกษา
( อ่าน 1801 ครั้ง )

บทสัมภาษณ์ งานเลี้ยงส่งย้าย ของรองฯสมัตพงษ์ ใหม่น้อย
( อ่าน 1803 ครั้ง )

แนะนำครูใหม่ โรงเรียนวังโป่งศึกษา นายวัชรวีร์ มณีวรรณ และนายจรูญ ธุยาติโก
( อ่าน 1848 ครั้ง )

กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" น้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ โรงเรียนวังโป่งศึกษา
( อ่าน 1876 ครั้ง )

การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา ปี2559
( อ่าน 1798 ครั้ง )

ประเมินนักเรียนเพื่อรับรับรางวัลพระราชทาน สถานศึกษาขนาดเล็ก ปี 2558 โรงเรียนวังโป่งศึกษา
( อ่าน 1813 ครั้ง )

แนะนำโรงเรียนวังโป่งศึกษา ปี2559
( อ่าน 1846 ครั้ง )
หน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | หน้าสุดท้าย
ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียน